Seminar Cyber-Mobbing

Mittwoch, 31. Oktober 2018 | Seminar (-)
richtet sich an:
Lehrpersonen

veranstaltet von:
Landesschulrat Kärnten
-, - -
Barbara Buchegger
 

Seminar von Barbara Buchegger zum Thema Cyber-Mobbing im Landesschulrat Kärnten

Weitere Angebote aus:

Region: Kärnten